Subvencioniranje najemnine za opravljanje dejavnosti Varstveno delovnega centra Zagorje ob Savi v Medgeneracijskem središču Šmelc

22. 1. 2018 Saša P. (Zaposleni) 1176