Gradnja vodovoda Dole, odsek Gorenje Jelenje-Zagozd-Dobovica-Prelesje-Gradišče

193
Infrastruktura
2023, 2024
Krajevna skupnost Dole
2.378.756,00 EUR
V teku
Dole pri Litiji, 1273 Dole pri Litiji
2023
2024

Podatki o financiranju