Občinska volilna komisija

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
  • predsednik, Marko Godec
  • namestnica predsednika, Sabina Kastelic Peršin
  • članica, Joža Ocepek
  • namestnik člana, Janez Beja
  • član, Domen Bajec
  • namestnik člana, Srečko Erjavec
  • član, Ivan Matijević
  • namestnik člana, Roman Ciglar