Čiščenje kanalizacije, odvoz greznične gošče in blata

23. 1. 2019 BOŠTJANA Ž. (ODDELEK ZA SPLOŠNE, PREMOŽENJSKO-PRAVNE ZADEVE IN FINANCE) 387