V Rudniku Sitarjevec odkrita nova dvorana s kapniki

8. 4. 2019 BOŠTJANA Ž. (ODDELEK ZA SPLOŠNE, PREMOŽENJSKO-PRAVNE ZADEVE IN FINANCE) 832