Navodila vlagateljem za pridobitev projektnih pogojev in mnenj Občine Litija

18. 11. 2019 BOŠTJANA Ž. (ODDELEK ZA SPLOŠNE, PREMOŽENJSKO-PRAVNE ZADEVE IN FINANCE) 504