Obvestilo vsem zavezancem za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Litija

11.12.2019 Saša P. (Zaposleni) 247