Postopek priprave OPPN za EUP GA-05 IG Gabrovka

11. 3. 2020 BOŠTJANA Ž. (ODDELEK ZA SPLOŠNE, PREMOŽENJSKO-PRAVNE ZADEVE IN FINANCE) 910