Ozeleniti mesto Litija

1092
Infrastruktura, Vzgoja in izobraževanje, Kultura, Okolje
2021, 2022
122.337,68 €
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, Proračun RS
V teku
Litija, 1270 Litija
Januar 2021
December 2022

Podatki o financiranju