Vloga za ustanovitev služnostne pravice na nepremičninah v lasti, upravljanju Občine Litija

Priloge

Stroški v postopku