Obrazec za prijavo obratovalnega časa gostinske obrata, kmetije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov