Obvestilo o izvedbi javne prireditve, javnega shoda na območju Občine Litija