Prijava uporabne zvočne naprave na javni prireditvi

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov