Vloga za izdajo soglasja za gradnjo objektov gospodarske javne infrastrukture v cestnem telesu občinske javne ceste

Priloge

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov