Vloga za izdajo dovoljenja za zaporo občinske ceste zaradi izvajanja del

Priloge

Stroški v postopku