Vloga za izdajo dovoljenja za zaporo občinske ceste zaradi prireditve

Priloge

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku