Vloga za izdajo soglasja k izvedbi cestnega priključka na občinsko cesto

Priloge

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku