Vloga za izjavo občine o (ne)uveljavljanju predkupne pravice

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku