Zahteva za izdajo mnenja pred izdajo gradbenega dovoljenja

Priloge

Stroški v postopku