Ustanovljen Svet županov premogovnih regij SAŠA in Zasavje

10. 3. 2022 Saša P. (Zaposleni) 82