DRUŠTVO UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE LITIJA IN ŠMARTNO