Gradnja mrliške vežice Vače

156
Infrastruktura, Infrastruktura, Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost
Krajevna skupnost Vače
Zaključeno
Vače, 1252 Vače
2018
2020