V Rudniku Sitarjevec odkrita nova dvorana s kapniki

8. 4. 2019 BOŠTJANA Ž. (Zaposleni) 794