Javno naročilo male vrednosti: Izdelava projektne dokumentacije za novogradnjo objekta Vrtec Najdihojca 2

17.01.2020 BOŠTJANA Ž. (Zaposleni) 1011
17.01.2020
Javna naročila
21.02.2020 do 00:00
JN000234/2020W01 in JN000234/2020-K01
430-105/2019
Igorij Parkel
igorij.parkel@litija.si
01 8963440