Javno naročilo male vrednosti s pogajanji: Gradnja vodovoda Dole, odsek Gorenje Jelenje-Zagozd-Dobovica-Prelesje-Gradišče

20. 10. 2022 BOŠTJANA Ž. (ODDELEK ZA SPLOŠNE, PREMOŽENJSKO-PRAVNE ZADEVE IN FINANCE) 149
20.10.2022
Javna naročila
07.11.2022 do 23:59
20.10.2022
JN007127/2022-W01
430-82/2022
Mario Japić
018963465