Informacija o izgradnji optičnega omrežja

21. 10. 2014 1230