Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
 • predstavnik občinskega sveta, Boris Doblekar
 • predstavnik osnovnih šol, Judita Nemeček
 • predstavnik osnovnih šol, Nataša Zupančič
 • predstavnik Vrtca Litija, Renata Mlinar
 • predstavnik občinske uraprave, Andreja Jerant
 • predstavnik avto šole, Peter Svetič
 • predstavnik MS Litija, Peter Strle
 • vodja medobčinskega inšpektorata, Helena Kozlevčar
 • predstavnik JP KSP Litija d.o.o., Tomaž Vozelj
 • predstavnik PP Litija, Andrej Hrup
 • predstavnik PGD Litija, Primož Kokovica
Člani (mandatno obdobje 2018 - 2022)
 • predstavnik OŠ Gradec, Sandra Železnik
 • predstavnik Vrtca Litija, Renata Mlinar
 • predstavnik PP Litija, Andrej Hrup
 • predstavnik avto šole, Peter Svetič
 • predstavnik občinske uprave, Andreja Jerant
 • predstavnik MS Litija, Peter Rutar
 • predstavnik OŠ Gabrovka, Nataša Zupančič
 • predstavnik KSP Litija d.o.o., Janez Orehek
 • vodja inšpektorata, Helena Kozlevčar
 • predstavnik občinskega sveta, Boris Doblekar
 • član, Primož Kokovica
Člani (mandatno obdobje 2014 - 2018)
 • predstavnik OŠ Gradec, Miha Jančar
 • predstavnik OŠ Litija, Matjaž Bizilj