Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za gospodarsko obrtno cono EUP GA-05 IG Gabrovka in Okoljskega poročila za OPPN za gospodarsko obrtno cono EUP GA-05 IG Gabrovka

10. 2. 2021 Saša P. (Zaposleni) 546
10.02.2021
Javna naznanila in razgrnitve
18.03.2021 do 23:59
350-1/2019
Nirmala Krofl
nirmala.krofl@litija.si
018963461