Javna obravnava Letnega programa športa Občine Litija za leto 2024 in sprememb Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa

5. 9. 2023 Saša P. (ODDELEK ZA SPLOŠNE, PREMOŽENJSKO-PRAVNE ZADEVE IN FINANCE) 205
05.09.2023
Javna naznanila in razgrnitve
18.09.2023 do 12:00
Marjana Weilgoni Anžel
018963459