Spremembe Statuta Občine Litija

Predpisi, na katere predpis vpliva