Pravilnik o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa

Predpisi, na katere predpis vpliva