Spremembe in dopolnitve Poslovnika Nadzornega odbora Občine Litija

Predpisi, na katere predpis vpliva