Odlok o proračunu Občine Litija za leto 2017

Predpisi, na katere predpis vpliva