Obišči Litijo, Visit Litija

Turizem
Mestna skupnost Litija
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
V teku
januar 2019
januar 2021

Podatki o financiranju