Zbiranje ponudb za izvedbo predhodnih arheoloških raziskav na območju novogradnje objekta Vrtec Najdihojca2

21.01.2020 BOŠTJANA Ž. (Zaposleni) 587
21.01.2020
Javna naročila
14.02.2020 do 12:00
Igorij Parkel
igorij.parkel@litija.si
01 8963 440